Terms and conditions

Par iProf.lv

iProf ir interneta vietne, kurā tās lietotāji (fiziskas vai juridiskas personas) izveido un uztur profilu savu pakalpojumu piedāvāšanai, un apmeklētāji (fiziskas vai juridiskas personas) atrod profesionāli nepieciešamo darbu viekšanai. Jebkāda preču reklāma šeit nav atļauta. Izveidojot savu profilu, lietotājs piekrīt iProf lietošanas noteikumiem un tam, ka visa norādītā informācija tiek uzglabāta, apstrādāta un lietota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava profila saturu un ievietotās informācijas patiesumu, kā arī autortiesību ievērošanu pievienotajos materiālos. Lietotājs veido savu profilu, ievadot informāciju tai paredzētajos laukos, un ievieto to piedāvātajam pakalpojumam atbilstošajās kategorijās. Profilā izmantotajiem video, foto un citiem materiāliem ir jāatbilst piedāvātajiem pakalpojumiem. Profilu drīks veidot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā, un tajā ievietotajai informācijai ir jābūt precīzai, skaidrai un atbilstošai piedāvātajam pakalpojumam.

Lietošanas noteikumi

 • Šie virtuālās platformas iProf.lv lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformas reģistrēts lietotājs vai nav.
 • Platformu uztur un administrē SIA "iProf", reģ. Nr. 40203165125, e-pasts: info@iProf.lv (turpmāk tekstā – iProf).
 • Platformas lietotājam pirms tās lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Ja Platformas lietotājs lieto Platformu vai veic jebkādas aktivitātes Platformā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un tos ievēros.
 • Katram Platformas lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Platformu.
 • iProf ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Platformā.

Interneta vietnē iProf.lv ir aizliegts:

 • izvietot informāciju, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai arī aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu;
 • veidot profilu citas fiziskas vai juridiskas personas vārdā;
 • piedāvāt intīmpakalpojumus un jebkāda cita veida seksuāla rakstura pakalpojumus;
 • piedāvāt jebkādas darbības vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar ieročiem;
 • izmantot foto, video vai cita veida materiālus, kas ataino vardarbību vai seksuāla rakstura darbības, tabakas, alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošanu; kā arī, ja tajos tiek aizskartas personu vai personu grupas gods un cieņa vai ievietota ar likumu aizliegtu produktu reklāma;
 • piedāvāt ezotēriska vai okulta veida pakalpojumus;
 • piedāvāt MLM (Multi Level Marketing), web-čatu, „darbu ārzemēs” un citas „vieglas peļņas” iespējas;
 • piedāvāt jebkāda veida preces (izņemot preces, kas tiek piedāvātas izīrēšanai);
 • izvietot informāciju, kas pārkāpj godīgas konkurences principus;
 • izvietot informāciju, kas pārkāpj godīgas konkurences principus;

Maksa par pakalpojumiem

Reģistrācija iProf.lv platformā un tās lietošana ir bezmaksas. iProf.lv piedāvā papildus maksas pakalpoumus, kas tiek aprakstītas sadaļā iProf Premium. Summa par papildus pakalpojumu ir 5.99 EUR ieskaitot PVN. Summa par Premium pakalpojumiem var tikt mainīta atkarībā no iProf.lv administrācijas uzskatiem, un par šīm izmaiņām iProf.lv administrācija ziņos saviem klientiem lietošanas noteikumos. Ja klients ir apmaksājis Premium pakalpojumus uz mēnesi vai vairāk uz priekšu, viņš ir tiesīgs lietot pakalpojumus par iepriekš norādīto summu līdz apmaksātā termiņa beigām, neatkarīgi no summas izmaiņām.

Kādus personas datus mēs apkopojam un izmantojam?

Lai reģistrētos tīmekļā vietnē, Tev ir jāizveido profils norādot savu e-pasta adresi vai izmantojot savu sociālo tīklu. Pēc reģistrēšanas, lietotājam ir iespēja norādīt šādus datus par sevi - vārds, uzvārds vai nosaukums, ievietot profila attēlu, aprakstu par sevi, profila kategorija, telefona numurs, atrašanās vieta - pilsēta. Mēs apstrādājam informāciju par lietotāja ievietotajiem projektiem - projekta nosakums, apraksts, bilde. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums). Mēs izmantojam sīkdatnes.

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju?

Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:

 • Nodrošinātu Tev iespēju saņemt iProf.lv tīmekļa vietnes piedāvātos pakalpojumus (ievietot informāciju, sazināties ar citiem lietotājiem, meklēt jaunus klientus, reklamēt sevi)
 • Uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti
 • Sniegtu Tev atbildes un sazinātos ar Tevi jautājumos, kas Tevi varētu interesēt, vai arī, lai informātu Tevi par noteikumu izmaiņām.

Personas datu izpaušana trešajām personām

Tavā profilā norādītie dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, profila bilde, pilsēta, bildes, apraksti) ir publiski pieejami visiem interneta lietotājiem.

Drošība un datu dzēšana

 • Visi apkopotie dati tiek glabāti datu centros datubāzē. Tikai pilnvarotiem darbiniekiem ir piekļuve personas datiem. Darbinieki var piekļūt datiem ar nolūku atrisināt jautājumus, kas saistīti ar portāla pakalpojumu izmantošanu.
 • Ja lietotājs vēlas dzēst savus personiskos datus, kas ir apkopoti, izmantojot lietotni, viņš to var izdarīt sava profila Uzstādījumu sadaļā nospiežot “Dzēst profilu” vai, iesniedzot rakstisku pieprasījumu uz epastu: info@iProf.lv

iProf.lv administrācija patur tiesības:

 • dzēst profila saturu pilnībā vai mainīt tā atsevišķas daļas pēc saviem ieskatiem, nepaskaidrojot šādas rīcības iemeslus;
 • pēc saviem ieskatiem mainīt iProf.lv ārējo izskatu, navigāciju, programmatūru, kā arī veikt citas darbības, kas ir saistītas ar interneta vietnes uzturēšanu un attīstību;
 • saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, izmantot tā dēvētos „cookies” failus, kas atrodas lietotāja un apmeklētāja datorā;
 • veikt izmaiņas lietošanas noteikumos.